Bilatu
 
Buscar
 

Idioma:

ELEMENTU LIBRE BATEN EROSKETA INSKRIPZIO FORMULARIOA
ESKATZAILEN DATUAK

Titular kopurua: Eskuratzaileak, adin nagusikoak, salerosketa kontratuan titular gisa agertuko direnak

Sartutako NAN/AIZ ez da zuzena.
ESKATZAILEN DATUAK (2)
Sartutako NAN/AIZ ez da zuzena.

(*) batez markatuta dauden eremuak beharrezkoak dira.

ZOZKETAREN OINARRIAKMerkaturatzeko oinarriak (pdf, 129 KB)

DATU PERTSONALEN ERABILERARI BURUZKO INFORMAZIOA

Datu Babesteko Erregelamendu Orokorraren eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren dokumentuen arabera, honako gai hauek jakinarazten dizkizuegu erabiltzen ditugun zure datu pertsonalei buruz:

Tratamenduaren arduraduna: Vivienda y Suelo de Euskadi, SA, IFZ: A20306775 Gamarrako atea 1A, 2. solairua 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba). Telefonoa: 945 21 40 38 

Posta elektronikoa:  visesa@visesa.eus.

Datuak babesteko arduradunaren kontaktuaPosta-helbidea: Gamarrako atea 1A, 2. solairua 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba). 

Posta elektronikoa: dpo@visesa.eus

Erabileraren helburua: zure datu pertsonalak Zorrotzaure 104 PTE  sustapeneko garaje-plaza trastelekuarekin/ garaje-plazen zozketan parte- hartzearen lehentasuna  kudeatzeko erabiliko dira,  eta esleipendun izanez gero, plazaren salerosketa kudeatzeko.

Legitimazioa: zozketan parte hartzeari dagozkion kontratu aurreko neurriak egikaritzea izango da datu pertsonalak erabiltzeko lege oinarria edo oinarri juridikoa, baina esleipenduna izanez gero, legitimazioa salerosketa kontratua egikaritzea izango da.

Zure datu pertsonalen hartzaileak: Zure datu pertsonalak dagokion notarioari utziko zaizkio zozketarako, eta hark eskatzaileen ordena zehaztatuko du garaje-plaza bat.

Halaber, zure datu pertsonalak, Lurralde, Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari jakinarazi zaizkio etxebizitza babestuen arloan adminiztrazio eskudun gisa, eta, hala badagokio, jakinaraziko zaizkio Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, Visesaren jardueraren organo fiskalizatzaile gisa eta kapitalak zuritzeko organismo guztiak.

Datu gordetzeko epea: Zure datu pertsonalak gordeko ditugu zozketaren epean zehar, eta, haren ondoren, legea betetzeko beharrezkoak diren epeetan zehar. Halaber, adjudikazioduna izanez gero, zure datu pertsonalak kontratu-harremanaren indarraldian zehar ere gordeko dira, baita ondoren ere, legea betetzeko beharrezkoak diren epeetan; baina, gehienez ere, 10 urte egongo dira artxibatuta.

Datuak babesteko eskubideak: zure datu pertsonalak eskuratzeko eskatu diezagukezu edo, hala badagokio, haiek zuzendu edo kentzeko, tratamendua mugatzeko bai eta datu pertsonalak eramangarriak izateko. Horretarako, eskaera bat igorri beharko duzu idatziz helbide honetara: Visesa., (Gamarrako Atea, 1-A, 2. solairua, - 01013 Vitoria-Gasteiz, Araba), edo bestela, mezu elektroniko bat bidalita (dpo@visesa.eus); eskaerarekin batera, zure NAN txartelaren fotokopia aurkeztu beharko duzu.

Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkeztea: Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu, egoitza elektronikoaren bidez edo haren helbidean (Jorge Juan, 6, 28001, Madril).