Bilatu
 
Buscar
 

Idioma:

INSKRIPZIO FORMULARIOA. BOE AEA
ESKATZAILEN DATUAK
Titular kopurua: eskuratzaileak, adinez nagusiak, erosteko aukera ematen duen alokairu-kontratuan titular gisa agertuko direnak
Sartutako NAN/AIZ ez da zuzena.
ESKATZAILEN DATUAK (2)
Sartutako NAN/AIZ ez da zuzena.

(*) batez markatuta dauden eremuak beharrezkoak dira.

ZOZKETAREN OINARRIAKBaldintzak eta dokumentazioa BOE (*) AEA

Komerzializazioaren baldintzak

DATU PERTSONALEN ERABILERARI BURUZKO INFORMAZIOA

Datu Babesteko Erregelamendu Orokorraren eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren dokumentuen arabera, honako gai hauek jakinarazten dizkizuegu erabiltzen ditugun zure datu pertsonalei buruz

Tratamenduaren Arduraduna: Vivienda y Suelo de Euskadi, SA, IFZ: A20306775 Gamarrako atea 1A, 2. solairua 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba). Telefonoa: 945 21 40 38 Posta elektronikoa: visesa@visesa.eus.

Datuak babesteko arduradunaren kontaktua: Posta-helbidea: Gamarrako atea 1A, 2. solairua 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba). Posta elektronikoa: dpo@visesa.eus.

Erabileraren helburua: zure datu pertsonalak erabiliko dira erosteko aukera duten babes ofizialeko etxebizitzak alokairu-erregimenean zozketan parte-hartze kudeatzeko, eta esleipendun izanez gero, etxebizetxeko salerosketa kudeatzeko

Legitimazioa: zozketan parte hartzeari dagozkion kontratu aurreko neurriak egikaritzea izango da datu pertsonalak erabiltzeko lege oinarria edo oinarri juridikoa, baina esleipenduna izanez gero, legitimazioa salerosketa alokairu-erregimenean kontratua egikaritzea izango da.

Zure datu pertsonalen hartzaileak: Zure datu pertsonalak dagokion notarioari utziko zaizkio zozketarako, eta hark eskatzaileen ordena zehaztatuko du etxebizitza eta eranskinak behin behineko esleipena eskuratzeko.

Halaber, zure datu pertsonalak, Ingurumen, Lurralde, Plangintza eta Etxebizitza Sailari jakinarazi zaizkio etxebizitza babestuen arloan adminiztrazio eskudun gisa, eta, hala badagokio, jakinaraziko zaizkio Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, VISESAren jardueraren organo fiskalizatzaile gisa.

Kontserbazio epea: Zozketa egin arte gordeko dira datu pertsonalak eta, zozketa egin ondoren, erantzukizunen preskripzio-epeak indarran izan bitartean.

Era berean, esleipenduna izanez gero, zure datu pertsonalak gordeko dira kontratuak dirauen bitartean, eta, geroago, baita lege beharrak bete behar diren epeetan ere.

Datuak babesteko eskubideak: zure datu pertsonalak eskuratzeko eskatu diezagukezu edo, hala badagokio, haiek zuzendu edo kentzeko, tratamendua mugatzeko bai eta datu pertsonalak eramangarriak izateko. Horretarako, eskaera bat igorri beharko duzu idatziz helbide honetara: VISESA., (Gamarrako Atea, 1-A, 2. solairua, - 01013 Vitoria-Gasteiz, (Araba), edo bestela, mezu elektroniko bat bidalita (dpo@visesa.eus); eskaerarekin batera, zure NAN txartelaren fotokopia aurkeztu beharko duzu.

Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkeztea: Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu, egoitza elektronikoaren bidez edo haren helbidean (Jorge Juan, 6, 28001, Madril).